Loker karyawan jaga jualan bakso di Bekasi

Website jaga jualan bakso

Loker karyawan jaga jualan bakso di Bekasi
ulet tekun kerja keras
laki-laki/ wanita
rajin, jujur
pengalaman dan ijazah tidak d i perlukan
Gaji 2 jt